Spiritual Plague 2014

Spiritual Plague 2014
01
Excrement of the Soul-Emptiness
02
King-Bastard
03
Victory of Antichrist
04
Clouds of Extinction
05
Spiritual Plague
06
Redemption
07
Revenge of the Ancients
08
Fay ce Que Vouldras
09
Outro01 Exkrement Prázdnoty Ducha

V krvi hnije stigma bídy
Fetiš smrti, prázdné víry

V hávu černé smrti zahalen
Mesiáš padlého ráje

Duše tvá propadne prázdnotě
Pohlcena niterným chaosem

Ponížen k životu zvířete
Vzíváš kata svého

Odérem prázdných duší
Sycena je zvrhlá modla

Hnijící exkrement práznoty ducha

V krvi hnije stigma bídy
Fetiš smrti, prázdné víry

02 Král - Bastard

Bastard z útrob děvky vyvržen
Rozsévá zmar a zkázu

S příchodem svatého proroka
Svět uvržen do temnot

V prachu krev a kosti
Zápach smrti čpící
Stín, co chrám vrhá
Skrývá znetvořená torza

Svatý dědic na trůnu
Z lidských pozůstatků
Přijímá
Žezlo zrůdnosti

Chorus:
On je krysařem
Hejna lidských krys
Věrně ho následuj
Do Propasti Zkázy

Král - bastard
Král - bastard

Náboženské vraždy
S jeho požehnáním
Křížové výpravy
Kristianizace

Inkviziční procesy
Krvavá tortura
Bolestivá smrt
Agonie v plamenech

Chorus.

On je krysařem
Hejna lidských krys
Věrně ho následuj
Do Propasti Zkázy

Král - bastard
Král - bastard

Temnota zastírá svět,
když přichází nová éra
Zvrácenost bude uctěna

V hnilobném zápachu smrti
Nalézá rozkoš
Tvůj král a bastard

03 Vítěztví Antikrista

Pod vlajkami nenávisti
Pochoduje vojsko pomsty
V prastaré válce zasadí
Rozhodný úder

Tvá víra bídná
Bude zničena
Poklekni před trůn temnot
Přijmi svůj trest

Tvá duše
Navždy shoří
V plamenech
Nesvaté války

Hodina temná
Šelma hladová
Rozsévá bolest
Maří dílo svatý
Prázdná modla tvá
Spáry drásaná
Spáry
Věčné nenávisti

Pod vlajkami nenávisti
Pochoduje vojsko pomsty
V prastaré válce zasadí
Rozhodný úder

04 Mračna Zkázy

Nářky tkaná mračna zkázy
Schvacují svět do zoufalství
Mezi bezduchými masy
Kráčíš slepě do propasti

S tváří v prachu prachu pravdu poznáváš
Krutou, nemilosrdnou
Osud lidstva zpečetěn je
Na prahu soudného dne

Soukolí zkázy poháněné lidských pokrytectvím
Chamtivost co nezná mezí ztrestána osudem temným

Zpustošená zem se třese
Pod údery koňských kopyt
Již vyráží jezdci zkázy
Ztrestat zkázonosnou marnivost

S tváří v prachu prachu pravdu poznáváš
Krutou, nemilosrdnou
Osud lidstva zpečetěn je
Na prahu soudného dne

Nářky tkaná mračna zkázy
Schvacují svět do zoufalství
Mezi bezduchými masy
Kráčíš slepě do propasti

Hlad...
Smrt...
Mor...
Válka...

Dekadentní posel smrti
Káže písmo z knihy mrtvých

Svět uvržen do šedi němé bezmoci
Pachtíc se vstříc vlastní zkáze

05 Duchovní Mor

V propastném zatracení
Živoucí ze lží
Ve věčném utrpení
tvá duše hyne

Hnijící, páchnoucí
Tvá modla krvelačná

V zajetí
Stínů absurdna
Přijímáš
Úděl zvrácený

Chorus:
Tvá duše
Prohnilá na prach
V zajetí okovů prázdné víry

Ukřižovaný žebrák hnije
Hnije v duších slabomyslných
Ve stínu kříže
Ve spárech zatracení

Darmo svou vůli ztrácíš
V zákoutích nesmyslna
Krví tvou napojen je
Zvrácený bastard

Duchovní mor
Sžírá duši tvou

Ze stigmat prýští krev
Na oltář pokrytectví
Hnilobný zápach smrti
Všudypřítomný a věčný

Chorus:

Tvá duše
Prohnilá na prach
V zajetí okovů prázdné víry

Ukřižovaný žebrák hnije
Hnije v duších slabomyslných
Ve stínu kříže
Ve spárech zatracení

06 Vykoupení

V prohnilé rakvi
Zhmotnil se tvůj sen
Požírán červy
Našel jsi svůj ráj

Prach a kosti
Zbyli z vize tvé
Brány ráje
Jsou chřtánem prázdnoty

Nit tvého života
Jest zpřetrhána
Hodina poslední
útrpná a temná

V mučivém chladu smrti
Došel jsi své věčné spásy

Marnost prázdného bytí zahnívá
V nejzazších koutech zapomnění

Mystérium posmrtného bytí
Nalezne konec v absurdnu smrti

Masochistický pochod vstříc nicotě
Bezduchá agonie, bez konce

07 Pomsta Prastarých

V nejhlubších propastech mořských
V hlubinách minulých časů
Vyčkává rasa počátku světa
Potomci dalekých hvězd

Praotci temného kultu
Zplozenci chaosu počátku

V zapomnění sní dávný sen
O konci sveta, zničení lidstva
Nejzvhlejší vize zkázy
Návrat prvotních časů

Až otevřou se zapovězené vody
Lesk dávných měst znovu povstane
Krví lidského pokolení
Pokřtěna nová éra

08 Fay ce que vouldras!

Tvá vůle je zákonem
Probuď plamen v nitru svém
Zastav to soukolí
Co ti žít nedovolí

Síla vesmírná
Tělo tvé přijímá
Všechen strach z tebe snímá

K extázi vede spousta cest
Tak se nech jen tou svojí vést

Fay ce que vouldras

Dobuď brány poznání
Ať bozi se ti uklání
Oděj se zlatem a purpurem
Příkladem jdi lidem všem

Jsi-li králem tak jím zůstaneš
Co patří ti to dostaneš
Tvá vůle je zákonem
Plamen už žhne v nitru tvém


Fay ce que vouldras